skip to Main Content

Army School Mobile Clinic

ความสำคัญของการทำหมัน: ยุติความทุกข์ทรมานของสัตว์

ตามถนนที่เต็มไปด้วยการจราจรคับคั่งในไทย มีสุนัขและแมวจรจัดมากมายอาศัยอยู่กระจัดกระจาย นอกจากข้างถนนแล้ว ตามตลาดสด หรือซอกซอยต่างๆเองก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไป ชีวิตการเป็นสัตว์จรจัดนั้นต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่าง ทั้งความอดอยาก โรคภัยไข้เจ็บ และต้องคอยใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงเพื่อให้ตัวเองอยู่ ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความยากลำบาก ผู้คนต้องร่วมมือกันช่วยผ่านการทำหมันและฉีดวัคซีนให้สัตว์จรจัด

ในระยะเวลาที่ผ่านมา คลินิกสงเคราะห์สัตว์ (PAT) ได้ลงมือทำภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งคือ การติดตั้งคลินิกเคลื่อนที่ในโรงเรียนทหารในชุมชน นักเรียนทหารทุกนายร่วมมือกันให้สัตว์จรจัดที่นั่นทุกตัว ได้รับตรวจสภาพร่างกาย และการรักษาที่เหมาะสม ภายในเวลาสามวัน ทีมงานคลินิก PAT ได้ทำการฉีดวัคซีนและทำหมันสัตว์ไปทั้งหมด 60 ตัว เพื่อป้องกันการติดโรคร้ายแรง และทำให้การใช้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้น

และขอขอบคุณกรมปศุสัตว์ชะอำที่มาช่วยเราในภารกิจครั้งนี้ด้วย

การทำหมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยงอัตราการเกิดที่มากเกินไปของสัตว์จรจัด และยังช่วยให้อนาคตของสัตว์จรจัดไม่ต้องมาพบเจอกับชีวิตอันยากลำบากตามท้องถนนอีกต่อไป

ยิ่งไปกว่านั้น การทำหมันยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของสัตว์จรจัด ช่วยลดความเสี่ยงการเพิ่มขึ้นของจำนวนสัตว์จรจัด ที่ไปทำให้เกิดปัญหาโรงพักพิงสัตว์ล้น ไปจนถึงการถูกการุณยฆาตด้วยจำนวนที่มีมากเกินไป การควบคุมอัตราการเกิดของสัตว์จรจัด จึงจะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ให้ทั้งสัตว์และคนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสันติ

เพียงแค่ดำเนินการตามวิธีนี้ เรายังสามารถช่วยสุนัขและแมวจรจัดได้เพิ่มเติม ในเรื่องของการลดความทรมานที่ได้รับจากเห็บ หมัด และโรคเรื้อนผิวหนังได้ ด้วยการดูแลรักษาผ่านคลินิกเคลื่อนที่ของคลินิก PAT ทั้งยังมีการติดตามหลังรักษาในระยะยาว

หากเราร่วมมือกัน เราจะสามารถช่วยปรับปรุงชีวิตของสัตว์จรจัดที่มีอยู่มากมายในประเทศไทยให้ดีขึ้น และสังคมให้น่าอยู่ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการทำหมันฉีดวัคซีนผ่านคลินิกของเราได้ เพื่อที่เราจะสามารถยืนหยัดสร้างโลกที่สวยงามให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ในอนาคต

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด(มหาชน)
ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
เลขที่บัญชี 521-1-07737-4 กระแสรายวัน สาขาโรบินสันเพชรบุรี

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Get Connected

Wildlife Friends Foundation Thailand needs your help! Connect with us and share our stories. If you are in Thailand find out how you can help. Come visit us and get involved.

Back To Top